:: Úvod
:: Základní informace
:: Příspěvky, termíny
:: Program
:: Přihláška
 
:: Letecký ústav

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Letecký ústav

spolu s partnery

Žilinská univerzita v Žilině
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra leteckej dopravy
a
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Katedra letecké dopravy

pořádají ve dnech 28. – 29. května 2009
mezinárodní konferenci

Nové trendy v civilním letectví 2009

Organizační výbor:
Předseda: Doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.
Tajemník: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.
Členové: Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
Ing. Tomáš Kujal, Ph.D.
Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc.
Sekretariát: Ing. Veronika Motyková
webmaster: spacek.p (zavinac) fme.vutbr.cz