Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí

CKlogoTACR_crop
TACRlogo_white_red_cropresize

Informace o projektu

Identifikační číslo a název: TE02000032 Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Centra kompetence (2012 – 2019)

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství / Letecký ústav

Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

Další účastníci: 5M s.r.o., Aero Vodochody Aerospace a.s., Aircraft Industries, a.s., České vysoké učení technické v Praze, Honeywell International s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí sdružuje významné české výrobce letadel s vývojovými kapacitami akademických a výzkumných organizací s mezinárodní vývojovou zkušeností. Cílem centra je vývoj nové generace leteckých konstrukcí demonstrovaných na kompozitní konstrukce a kovovém integrálním křídle „Commuter“ letadla. Konstrukce budou mít charakteristiky „Smart structure“ s integrovaným „Structural Health Monitoring System“ a vlastnostmi „Damage Tolerance“.

Představení projektu

Projekt navazuje na předchozí spolupráci realizovanou v letech 2000 – 2011 mezi VUT v Brně, ČVUT v Praze a VZLÚ v rámci Centra leteckého a kosmického výzkumu.

Vývoj „Smart structure“ konstrukcí má za cíl zdokonalit letecké konstrukce, což je oblast, které se dlouhodobě a systematicky věnují oba letečtí výrobci zapojení do centra – Aero Vodochody Aerospace (dále AERO) a Aircraft Industries. Tyto konstrukce budou mít integrovaný „Structural Health Monitoring System“ vyvinutý společností Honeywell. Díky tomu bude nová generace leteckých konstrukcí maximálně provozně efektivní a bezpečná.

Mezi členy konsorcia existuje přirozená horizontální mobilita a soulad díky společným zájmům a cílům. Úzké zaměření centra pouze na letecké konstrukce umožňuje členům konsorcia hloubkové zkoumání několika příbuzných oborů. AERO se specializuje na kompozitní konstrukce, které se stávají normou při vývoji velkých dopravních letounů, zatímco Aircraft Industries se zaměřuje na pokročilé kovové konstrukce, které zůstávají hlavním materiálem pro „Commuter“ letadla. Centrum tak pokrývá celé spektrum leteckých výrobních technologií a umožňuje vědeckým a zkušebním institucím zdokonalovat své know-how v obou oblastech.

Cíle projektu

Hlavním přínosem centra je vytvoření základny pro udržitelný rozvoj výroby leteckých konstrukcí.

Strategické cíle:

  • rozvíjet prostředí pro vzájemné vzdělávání odborníků, mladých výzkumníků a studentů v oblasti letectví na bázi přátelské spolupráce, podporovat mobilitu a přenos know-how napříč odvětvím,
  • vyvíjet nové produkty, od konceptu až po funkční vzorky,
  • vytvořit analytické nástroje systematicky shrnující dosažený stupeň znalostí uplatnitelných mimo činnosti centra,
  • zajistit vysoký stupeň implementace výsledků díky vývoji produktů v souladu s průzkumem trhu a obchodní strategií výrobních společností.

Dílčí cíle:

  • vyvinout kompozitní konstrukci jako demonstrátor primární části konstrukce draku letounu. Konstrukce bude lehká „Smart structure“ odolná nárazu ptáka. V posledním roce řešení projektu dosáhne demonstrátor úrovně funkčního vzorku a bude implementován do souvisejících výrobků vyvinutých firmou,
  • vyvinout pokročilé křídlo „Commuter“ letadla. Křídlo bude mít vlastnosti „Smart structure“. Velká pozornost bude věnována cenově efektivní výrobě a bude plně odpovídat filozofii „Damage Tolerance“,
  • vyvinout „Structural Health Monitoring System” pro kompozitní konstrukce. Vyřešit integraci senzorů do kompozitů a ověřit algoritmy pro provozní sledování konstrukce. Systém bude využitelný i pro jiné průmyslové aplikace mimo oblast letectví.