Projekty

Výzkumná a vývojová činnost Leteckého ústavu představovala a představuje velmi dlouhý seznam projektů realizovaných pro vlastní potřebu, ale převážně pro potřeby průmyslu. Jednalo se o projekty základního, tak hlavně aplikačního a experimentálního výzkumu podporované jak z národních, evropských nebo soukromých zdrojů.

Hlavní myšlenkou většiny projektů, ve kterých byl Letecký ústav buď nositelem projektu, nebo spoluřešitelem, bylo rozšířit produkty leteckého průmyslu a jeho know-how tak, aby byl úspěšný mezinárodních trzích.

Z celé řady projektů jsou uvedeny pouze některé, které považujeme za opravdu významné pro národní průmysl:

 • Vývoj letounu L410NG v rámci projektu MOSTA – Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu (podpořeno MPO ČR, program TIP, č. FI-TI2/557)
 • Vývoj letounu EV-55 Outback v rámci projektů “Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV-55 D-Smart“ a “ Dokončení vývoje malého víceúčelového dopravního letounu EV – 55 Outback“ (podpořeno MPO ČR, program IMPULS, č. FI-IM4/041 a TIP)
 • Vývoj vysokovýkonného kluzáku G304 MS pro společnost HPH Kutná Hora (podpořeno MPO ČR, program TIP)
 • Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace G304 TS – spoluřešitel pro společnost HPH Kutná Hora (podpořeno MPO ČR, program TIP)
 • Remotorizace letounu C172F motorem TP100 pro společnost PBS Velká Bíteš
 • Vývoj letounu VUT 061 Turbo pro společnost PBS Velká Bíteš, jako létající laboratoř pro zkoušky motoru TP100.
 • Projekt letounu TL-4000 “Stavebnice čtyřmístného celokompozitového letounu“ se společností TL-ultralight (podpořeno MPO ČR , program TIP, č. FI-TI4/513).
 • Projekty letounu JA 200 Rapid (dřívější označení KP-2U Sova), doposud úspěšně vyráběný společností Jihlavan Airplanes.
 • Balistický záchraný systém společnosti GALAXY  pro bezpilotní prostředky.

Další významné projekty přinášející know-how letecké komunitě ČR byly:

 • Projekt „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí“, sdružující významé výrobce ČR s cílem vytvořit jednotné návrhové postupy pro kompozitní konstrukce a konstrukce „Damage Tolerance“ (podpořeno TAČR v programu Centra kompetence – TE02000032)
 • Projekt CEDESA – „Centre of Excellence for the Design of Efficient and Safe Aircraft“(podpořeno 7RP EU č: CSA-SA-FP7-REGPOT-2010-1-264084)
 • Centrum leteckého a kosmického výzkumu, projekt MŠMT, 2000-2011

Významnou částí činnosti Leteckého ústavu byly i vlastní projekty:

 • letoun VUT 100 (jednomotorový čtyřmístný letoun) předaný společnosti Evektor,
 • letoun VUT 001 Marabu (letoun s pístovou pohonnou jednotkou v tlačném uspořádání pro zkoušky proudového motoru TJ100),
 • letoun VUT 051 Ray (eklekticky poháněný letoun, 50kW),
 • letoun VUT 081 Kondor (letoun s monitorovacím systémem společnosti RAMET a.s.).

Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí

Technologická agentura České republiky, program Centra kompetence (2012 – 2019)