Technologie provozu letadlové a letištní techniky

Specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky je zaměřena na výchovu budoucích provozních inženýrů a manažerských pracovníků v oblasti řízení leteckého provozu a údržby letounů, provozu letišť a zabezpečovací letecké techniky, nezbytné pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti letecké obchodní dopravy a jiných leteckých činností.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky získá odborné znalosti jak z technických disciplín, zahrnujících principy konstrukce letadel, otázky jejich spolehlivosti, použití palubních soustav, zajišťování údržby a oprav letecké techniky, tak také z ekonomicko-provozních disciplín týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je: – řádné ukončení studia bakalářského oboru Strojní inženýrství na FSI nebo oboru s odpovídající strukturou předmětů na jiné fakultě – úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta) – velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v předmětech Matematika a Fyzika – velmi dobré znalosti uchazeče v oblastech elektrotechniky a elektroniky, technické mechaniky, technologie výroby, informatiky a zpracování informací – silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu. Do specializace se mohou rovněž přihlásit absolventi bakalářského studia oboru „Profesionální pilot“.

Možnosti uplatnění

Absolventi specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky najdou uplatnění v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví. Jsou připraveni pro výkon služby při organizaci a řízení letového provozu, pro obsluhu, údržbu a opravy letadel, provoz letišť a jejich zařízení. Dále najdou uplatnění v manažerských, ekonomických a obchodních funkcích jakýchkoli leteckých orgánů a organizací provozujících, řídících a kontrolujících leteckou dopravu a jinou leteckou činnost.

Možnosti dalšího studia

Absolventi této studijní specializace mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku leteckého provozu v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

V rámci výměnného evropského programu Socrates/Erasmus lze absolvovat studium v zahraničí v délce jednoho semestru nebo celého akademického roku. Pro specializaci Technologie provozu letadlové a letištní techniky převážně v Ostende v Belgii, Tatru a Tampere.

Garant oboru 
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., tel: 541 142 234

Pedagogický poradce
Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D., tel: , 541 142 193,  e-mail: splichal.m@fme.vutbr.cz
Ing. Jiří Chlebek, Ph.D., tel: 541 142 193, e-mail: chlebek@fme.vutbr.cz