Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Letecký ústav
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká republika
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
tel.: +420 541 142 228
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph. D.
ředitel
juracka@vutbr.cz
+420 541 142 234
Radka Hliněnská
sekretářka, tajemník
hlinenska@vutbr.cz
+420 541 142 228