Zkušebna letecké techniky

Kontaktní osoba

doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
jebacek@fme.vutbr.cz
+420 541 142 457
Kancelář: C3a/3.04
Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika

Zkušebna letecké techniky se zabývá těmito činnostmi:

  • Průkazné ověřovací zkoušky leteckých konstrukcí – zkušebna je oprávněna Úřadem pro civilní letectví č. L-3-040/9 k provádění průkazných a ověřovacích zkoušek konstrukce draku letounů podle předpisů CS a FAR.
  • Únavové zkoušky – návrh a provádění únavových zkoušek vzorků a konstrukčních celků (křídlo, drak letounu atp.).
  • Zkoušky materiálů – materiálové zkoušky vzorků, zkoušky kompozitních materiálů s vlivem prostředí (teplo, vlhko).
  • Měření mechanických veličin – měření mechanických veličin elektrickou cestou až do počtu 172 kanálů a vzorkovací frekvenci až 250000 vzorků za sekundu s možností synchronního záznamu rychlo-kamerou.
  • Deformační a napěťová analýza – napěťová nebo deformační analýza mechanických celků nebo vzorků s použitím bezkontaktního optického systému Pontos a Aramis.
  • Zkoušky za letu – zkoušky letadel za letu s možností využití systému pro bezdrátový přenos dat, nárazové zkoušky; základní frekvenční analýza.

Skupina Zkoušení letadel se podílela na certifikaci letounů české ale i zahraniční výroby a má bohaté zkušenosti s přípravou nejsložitějších experimentů.

G304MS-test