Soustavy a spolehlivost

Kontaktní osoba

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph. D.
hlinka@fme.vutbr.cz
+420 541 142 584
Kancelář: A1/0419
Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika

Skupina „Soustavy a spolehlivost“ se zaměřuje na podporu vývoje nových soustav letadel a na perspektivní technologie zvýšující bezpečnost a redukující náklady v letectví.

Kompetence

 • Analýzy bezpečnosti a spolehlivosti komplexních systémů (letecké a kosmické aplikace) provádění analýz bezpečnosti a spolehlivosti nově navrhovaných soustav letadel podle požadavků leteckých předpisů EASA CS a FAA FAR, resp. požadavků ESA pro kosmická zařízení. Analýzy kritičnosti prvků a soustav letadel. Odhady pravděpodobností nastoupení vybraných poruchových stavů.
  • Certifikační analýzy bezpečnosti a spolehlivosti vyvíjených/modernizovaných soustav letadel;
  • Analýzy bezpečnosti a spolehlivosti kosmických zařízení;
  • Pravděpodobnosti nastoupení poruch prvků/soustav (s využitím rozsáhlých databází bezporuchovosti prvků);
  • Modelování komplexních poruchových stavů.
 • Diagnostika – návrh a optimalizace diagnostických systémů pro použití v letectví.
  • Návrh diagnostických systémů;
  • Optimalizace použitých senzorů a jejich umístění;
  • SHM (Structural Health Monitoring);
 • Nové perspektivní soustavy letadel – návrh nových soustav/prvků.
  • Výkonové soustavy letadel (hydraulické soustavy, EMA-elektromechanické prvky, EHA – elektrohydraulické prvky);
  • Asistenční systémy pro zvyšování bezpečnosti letadel (varování/informování pilota v různých letových režimech);
 • Údržba RCM – tvorba plánů údržby letadlové techniky se zaměřením na využívání postupů MSG-3.
 • Zkoušky vybavení letadel zkoušky odolnosti vybavení pro použití v letectví v souladu s požadavky RTCA/DO-160.
  • Zkoušky teplotní odolnosti;
  • Zkoušky odolnosti vůči vlhkosti;
  • Zkoušky odolnosti proti provozním rázům.

 

Příklady řešených projektů VaV

Asistenční systémy k podpoře správných rozhodnutí pilota zvyšujících bezpečnost provozu malých civilních letounů – návrh a realizace asistenčních systémů pro malá letadla (projekt podpořil TAČR grantovým projektem TA04030510), 20014-2017. Projekt je koordinován společností JIHLAVAN-airplanes.

VUT 051 RAY – Podíl na návrhu a realizaci experimentálního letounu s elektrickým pohonem (projekt podpořilo MPO grantovým projektem FI-TI1/061), 2009-2013. Vývoj letounu byl koordinován Leteckým ústavem. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Návrh a realizace soustav experimentálního letounu (draková elektrická soust., Pitot-statická soust., přístrojové vybavení, atd.), zkoušky elektrické pohonné soustavy, průkazy pro vydání povolení k letům (řešeno ve spolupráci s ÚCL).

VUT 001 Marabu – Návrh a realizace experimentálního letounu (projekt podpořilo MPO grantovým projektem FI-IM3/041), 2006-2009. Vývoj letounu byl koordinován Leteckým ústavem. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Návrh a realizace soustav experimentálního letounu (elektrická soust., Pitot-statická soust., palivový soust., přístrojové vybavení, atd.) včetně zajištění průkazů pro vydání povolení k letům (řešeno ve spolupráci s ÚCL).

VUT100 Cobra – Vývoj malého sportovního a turistického letounu (projekt podpořilo MPO grantovým projektem FI-IM/038), 2004-2006. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Rozbory bezpečnosti a spolehlivosti jednotlivých soustav vyvíjeného letounu (např. avionická elektronická soustava, elektrická soustava, atd.).

EV-55 Outback – Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu (projekt podpořilo MPO grantovými projekty FI-IM/039, FI-IM4/041), 2004-2015. Projekt koordinován společností EVEKTOR Kunovice. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Rozbory bezpečnosti a spolehlivosti jednotlivých soustav vyvíjeného letounu (např. elektrická soustava, přístrojové vybavení, systém ovládání vyvážení, atd.).

Metody zjišťování technického stavu hydraulického systému letadel a jejich aplikace v provozu letadla – 2006-2008. Projekt koordinován společností JIHLAVAN a.s., podpořen MPO v rámci grantového projektu FT-TA3/033. Pracovníci Leteckého ústavu se podíleli na: Návrhu prostředků pro diagnostiku a realizaci zkoušek ukázkové hydraulické soustavy.

PNUR – Pneumatický urychlovač pro start UAV (bezpilotního prostředku), 2009-2011. Projekt koordinován VTÚL a PVO (Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany), podpořen MPO grantovým projektem FR-TI1/090. Pracovníci Leteckého ústavu se podíleli na konstrukčním návrhu zařízení a realizaci zkoušek.

CESAR – „Cost Effective Small AiRcraft“ (2006-2009), projekt 6.RP EU. Projekt koordinován Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze, konsorcium tvořilo 39 organizací z 14 zemí. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Rozbory bezpečnosti a spolehlivosti jednotlivých soustav letadel pro podporu návrhu diagnostického systému, funkční analýzu rizik diagnostického systému a odhad intenzit poruch senzorů diagnostického systému.

ENFICA-FC – „ENvironmentally Friendly Inter City Aircraft powered by Fuel Cells“ (2006-2009). Projekt koordinován italskou univerzitou Politecnico di Torino. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Definice konceptu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti pohonné soustavy letounu. Funkční analýzy rizik.

PPLANE – „Personal Plane“ (2009-2012), projekt 7.RP EU. Projekt koordinován francouzským výzkumným institutem ONERA. Pracovníci Leteckého ústavu v oblasti soustav letadel řešili: Definice požadavků na budoucí malé letouny z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. WP-Leader pro oblast projektu „Safety and Security“.


Vybavení

 • Softwarové vybavení pro analýzy bezpečnosti a spolehlivosti zahrnující software pro prediktivní analýzy spolehlivosti (Reliasoft BlockSim FTI, RELEX Markov, …) a vyhodnocení provozní/zkušebních dat (Reliasoft Weibull++, RGA)
 • Rozsáhlé databáze spolehlivosti prvků a predikční moduly (RIAC Automated Databook – NPRD-2011C, FMD-97CD, EPRD97-CD, VZAP-95C; RAC PRISM; SRC SPIDR; RELEX Part libraries; RELEX Telcordia SR-332; MIL-HDBK-217F; NONOP-1; NSWC 98/LE1; Chinese GJB/Z 299B; FIDES Guide 2009).
 • Vlastní softwarové nástroje pro tvorbu programů údržby podle požadavků MSG-3
 • Klimatická komora ESPEC ARS-0680 s pracovním prostorem 680 l (umožňuje provádět zkoušky odolnosti vůči teplotám a vlhkosti podle RTCA/DO-160 pro přístroje a vybavení letadel)
 • SMC PneumaCAD , SMCT Pneumatics Computer Aided training