Letecký provoz a FTO

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.
splichal.m@fme.vutbr.cz
+420 541 142 215
Kancelář: A1/0427
Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika

V rámci Leteckého ústavu působí odbor Letecký provoz. Mezi hlavní oblasti zájmu odboru patří:

  • Analýzy bezpečnosti letecké dopravy – odbor se zabývá problematikou bezpečnosti civilní letecké dopravy a všeobecného letectví, zejména pak statistickým vyhodnocováním četnosti leteckých nehod a incidentů v provozu civilního letectví ČR. V současné době úzce spolupracuje s Ústavem pro zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) v souvislosti se zaváděním jednotného evropského databázového systému ECCAIRS.
  • Systémy jakosti v letecké dopravě – odbor se podílí na zavádění systémů řízení jakosti požadovaných legislativou ICAO a EASA v prostředí provozovatelů letišť. V případě zájmu lze využít našich zkušeností pro vytváření a zavádění obdobných systémů.
  • Marketingové studie – odbor nabízí zpracování marketingových studií v oblasti obchodní letecké dopravy.
  • Legislativa – odbor se zabývá sledováním národní i mezinárodní legislativy EASA a ICAO. Rovněž nabízí pomoc při zavádění nových směrnic ve společnostech zabývajících se leteckým výcvikem a obchodní leteckou dopravou.
  • Pedagogická činnost – kromě výuky studentů Leteckého ústavu se odbor Leteckého provozu podílí také na přípravě specielních odborných kurzů a přednášek. Pracovníci odboru se rovněž podíleli na přípravě učebních textů teorie ATPL, které jsou akceptovány ÚCL.

Odbor disponuje zkušenostmi z řady projektů a úzce spolupracuje s odborníky z praxe. Její pracovníci rovněž běžně spolupracují na projektech výzkumu a vývoje se zahraničními partnery z předních evropských institucí.