Pevnost

Kontaktní osoba

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
juracka@fme.vutbr.cz
+420 541 142 234
Kancelář: A1/0444
Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika

Činnost skupiny vychází z dlouhodobých zkoušeností našich zaměstnanců s vývojem konstrukcí letadel a pevnostními analýzami letounů nebo jejich částí, které provádíme v následujících oblastech.

 • Vývoj draků malých letounů z kovových a kompozitních materiálů. Zahrnuje návrh konstrukcí, pevnostní analýzu, návrh technologie výroby, stavbu prototypu.
 • Pevnostní analýzy částí letadel pro potřeby certifikace letounů podle předpisů CS-22, CS-23
  • Statické analýzy (i s uvážením geometrické a materiálové nelinearity)
  • Simulace šíření únavových trhlin a hodnocení životnosti
  • Dynamické analýzy: simulace pasivní bezpečnosti sedaček
 • Výzkumné, vývojové a zakázkové práce
  • Simulace šíření delaminace na rozhraní dvou kompozitních materiálů
  • Výpočty únosnosti sendvičových konstrukcí
  • Simulace ztráty stability vyztužených panelů a nevyztužených válců z kovových a kompozitních materiálů
  • Simulace pasivní bezpečnosti kabiny kluzáků
  • Vývoj vlastních softwarových nástrojů pro podporu konstruování letounů v oblasti výpočtu zatížení částí letadel, únosnosti leteckých konstrukcí a optimalizace
  • Návrh a vyhodnocení experimentů v oblasti pevnosti konstrukcí pro zkušebnu leteckého ústavu

Skupina disponuje bohatými zkušenostmi z vývoje řady letadel, jako například Ae 270, L 410NG, VUT 100, EV55, JA 600, atp. Naši pracovníci rovněž spolupracují na projektech výzkumu a vývoje se zahraničními partnery z předních evropských institucí (Airbus IW, DLR, element, KhAI, …).

fuselage_1A17_lin_potah_obalka_2