Spolupráce s průmyslem

Letecký ústav má dlouhodobou tradici spolupráce s mnoha průmyslovými partnery a to jak z oblasti letectví a kosmického vývoje tak i dalších odvětví. V průběhu mnoha let ústav spolupracoval s mnoha partnery z České republiky i zahraničí ve škále od nadnárodních koncernů po malé soukromé podniky (SME). Hlavním cílem je časově a ekonomicky efektivně zpracovat v maximální kvalitě zadání klienta s důrazem na flexibilitu během řešení z hlediska modifikace zadání na základě průběhu řešení tak, aby se maximálně vyšlo vstříc konkrétním požadavkům klienta.

Mezi hlavní přednosti, které Letecký ústav charakterizují, patří zvládnutí komplexních problémů a zejména pak ochota a schopnost řešit unikátní problémy, jejichž řešení je pro průmyslové instituce nerentabilní nebo mimo kapacity vlastního vývojového týmu.

Spolupráce se týká všech oblastí kompetencí Leteckého ústavu – Aerodynamika a kosmické technologie, Pevnost a konstrukce, Palubní soustavy a spolehlivost, zkušebnictví a letecký provoz. Pro konkrétní poptávku kontaktujte prosím ředitele ústavu nebo vedoucí jednotlivých oddělení.