Studium na LU

Prioritní činností Leteckého ústavu je vzdělávání, které probíhá v několika rovinách. Základní vzdělávací část tvoří navazující magisterský studijní program Letecká a kosmická technika se dvěmi specializacemi Stavba letadel a Technologie provozu letadlové a letištní techniky. Zájemcům o studium v anglickém jazyce je nabízen dvouletý magisterský studijní program Aerospace Technology, který svým obsahem odpovídá specializaci Stavba letadel. Dále ústav zajišťuje tříleté profesní bakalářské studium v oboru Profesionální pilot, v rámci kterého absolventi získávají úplný teoretický výcvik dopravního pilota ATPL(A). Jako postgraduální formy studia jsou nabízeny různé specializované kurzy a postgraduální doktorské studium v programu Stroje a zařízení obor Konstrukční a procení inženýrství.

Studenti, kteří chtějí absolvovat studium na VUT v Brně zaměřené na letectví mohou absolvovat následujícími způsoby:

  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program „Profesionální pilot“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář), nebo
  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program Základy strojního inženýrství, specializace „Základy strojního inženýrství“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář) a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu v programu Letecká a kosmická technika ve vybrané specializaci (ukončeno statní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací). Absolvent získává titul Ing. (inženýr), nebo
  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program „Profesionální pilot“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář) a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu v programu Letecká a kosmická technika, specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky (ukončeno statní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací). Absolvent získává titul Ing. (inženýr), a
  • pokračovat v doktorském studiu, které umožňuje rozvinout výzkumné a vědecké aktivity, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce na vybrané vědecké téma. Absolvent získává titul Ph.D. (doktor).

Pozor, absolvent profesního studia Profesionální pilot nemůže pokračovat ve specializaci Stavba letadel!

Součástí vzdělávání je nabídka zahraničních stáží v rámci programu Erasmus na univerzitách v Barceloně, Toulouse, Braunschweigu, Oostende, Tartu, Linköpingu, Istambulu či Ankaře.

Chcete-li se dozvědět více o výuce na Leteckém ústavu, podívat se na příklady vyučovaných předmětů, nebo si prohlédnout ukázky tvůrčí práce našich pracovníků a studentů stáhněte si prezentaci LÚ.