Studium na LU

Prioritní činností Leteckého ústavu je vzdělávání, které probíhá v několika rovinách. Základní vzdělávací část tvoří navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství s obory Stavba letadel a Letecký provoz. Dále ústav zajišťuje tříleté profesní bakalářské studium v oboru Profesionální pilot, v rámci kterého absolventi získávají úplný teoretický výcvik dopravního pilota ATPL(A). Jako postgraduální formy studia jsou nabízeny různé specializované kurzy a postgraduální doktorské studium se specializací Stavba letadel a provoz letadel

Studenti, kteří chtějí absolvovat studium na VUT v Brně zaměřené na letectví mohou absolvovat následujícími způsoby:

  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program Strojírenství, profesní obor „Profesionální pilot“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář), nebo
  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program Strojírenství, obor „Základy strojního inženýrství“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář) a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu v programu Strojní inženýrství, obor „Stavba letadel (ukončeno statní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací). Absolvent získává titul Ing. (inženýr), nebo
  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program Strojírenství, obor „Základy strojního inženýrství“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář) a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu v programu Strojní inženýrství, obor „Letecký provoz“ (ukončeno statní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací). Absolvent získává titul Ing. (inženýr), nebo
  • absolvovat tříletý bakalářský studijní program Strojírenství, profesní obor „Profesionální pilot“ (ukončené obhajobou bakalářské práce) s titulem Bc. (bakalář) a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu v programu Strojní inženýrství, obor Letecký provoz (ukončeno statní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací). Absolvent získává titul Ing. (inženýr), a
  • pokračovat v doktorském studiu, které umožňuje rozvinout výzkumné a vědecké aktivity, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce na vybrané vědecké téma. Absolvent získává titul Ph.D. (doktor).

Pozor, absolvent profesního studia Profesionální pilot nemůže pokračovat v oboru Stavba letadel!

 

Součástí vzdělávání je nabídka zahrančních stáží v rámci programu Erasmus na univerzitách v Barceloně, Toulouse, Braunschweigu, Oostende, Tartu, Linköpingu, Istambulu či Ankaře.

Okruhy k odborné rozpravě při státních závěrečných zkouškách 2019: