Ústav

Letecký ústav je mladý progresivní tým profesionálů zařazený v rámci Vysokého učení technického v Brně mezi ústavy Fakulty strojního inženýrství. Jako jeden ze čtrnácti ústavů se svojí činností převážně zaměřuje na letecké aktivity.

Základním posláním je poskytovat vzdělávání v bakalářském studiu Profesionální pilot a hlavně v navazujícím magisterském studiu Strojní inženýrství v programu Letecká a kosmická technika specializace Stavba letadel a Technologie provozu letadlové a letištní techniky. Zájemcům o studium v jazyce anglickém je nabízen dvouletý magisterský studijní program Aerospace Technology, který svým obsahem odpovídá specializaci Stavba letadel. Součástí vzdělávání je poskytování odborných kurzů a výcviku pilotů v rámci Letecké školy VUT až do kvalifikace ATPL.

V oblasti výzkumné poskytuje vzdělávání ve formě postgraduálního doktorského studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství v rámci programu Stroje a zařízení. Součástí výzkumných aktivit je řada významných výzkumných a vývojových aktivit a projektů.

V neposlední řadě poskytujeme komerční služby, převážně v oblastech vývoje letecké techniky, zkoušek zařízení ve schválené laboratoři a konzultační činnost.