Contact

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Letecký ústav
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic
VAT NO: CZ00216305; tel.: (+420) 541 142 228
assoc. prof. Jaroslav Juračka, Ph. D.
director
juracka@vutbr.cz
+420 541 142 234
Radka Hliněnská
office assistant, secretary
hlinenska@vutbr.cz
+420 541 142 228