Soutěž KinG má své vítěze. Mezi nimi projekt doktorandů LÚ!

Celkem 142 projektů se zapojilo do prvního kola nové interní grantové soutěže VUT pro Ph.D. studenty s názvem KInG. Pětičlenný tým složený z doktorandů LÚ, ÚFI a ÚTIS (FIT) obsadil konečné 6. místo se svým projektem „BUTCube – small satellite technology demonstrator development“. Přidají se tak mezi 29 podpořených projektů v panelu A.

Cílem dvouletého projektu je vývoj a výroba testovací jednotky družice třídy CubeSat za využití plastového 3D tisku strukturálních komponent. Součástí bude také návrh vědecké mise a následné testování prototypu. BUTCube je vůbec prvním vývojovým projektem CubeSatu na VUT. Zahájení je stanoveno na 1. 2. 2021.

Více informací o soutěži KinG se dozvíte na webu fakulty. (https://www.vutbr.cz/king)

Interní grantová soutěž je realizována v rámci projektu OP VVV s názvem Kvalitní interní granty VUT (KInG VUT), reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948.