Zlatá medaile doc. Daňkovi

Gratulujeme!!!

VUT_FSI_115_Brno_2015-10-14_035
Při příležitosti předávání medailí za zásluhy k 115. výročí založení FSI v Brně byl vyznamenán náš vynikající pedagog pan doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. Udělená Zlatá medaile FSI je uznáním zásluh o rozvoj fakulty, o její postavení a prestiž v ČR i zahraničí, a za významné působení na FSI VUT v Brně.

VUT_FSI_115_Brno_2015-10-14_003  VUT_FSI_115_Brno_2015-10-14_015