GE Aviation Challenge

Výsledky a aktuality:

Soutěž GE Aviation Challenge i exkurze do GE jsou za námi. Výsledková listina je ke stažení zde (VysledkyGE). Stručnou tiskovou zprávu o soutěži naleznete pod následujícím odkazem: https://zvut.cz/tema/tema-f38144/studenti-fsi-pomerili-konstrukterske-schopnosti-sestavovali-motory-z-plechovek-d140385. Odkaz na fotogalerii: https://www.facebook.com/leteckyustav/photos/pcb.1312567665487700/1312565772154556/?type=3&theater. Máte-li zájem o více fotografií, obraťte se na organizátory.

Srovnání tahů dosažených jednotlivými týmy, řazeno dle dosaženého pořadí:

Úvodní informace

Soutěž GE Aviation Challenge (dále jen soutěž) je pořádána Leteckým ústavem ve spolupráci s firmou GE Aviation, která vyrábí letecké motory. V české pobočce firmy GE Aviation Czech navrhují, vyvíjí, vyrábí a servisují turbovrtulové motory GE řady H.

Tímto směrem je zaměřený i soutěžní úkol, kterým je na návrh dmychadla (vrtule v prstenci) pro zadaný modelářský elektromotor.

Soutěž je určena pro studenty bakalářského studia. Soutěže se mohou účastnit dvou až tří členné týmy, které se do soutěže přihlásí. Hlavní výhra v soutěži je 12 000 Kč pro vítězný tým, druhý tým získá 6 000 Kč a třetí tým 3 000 Kč. Výhra bude vyplacena formou mimořádného stipendia. Rozdělení stipendia mezi lidi v týmu bude záležet na vaší dohodě. Týmy, které skončí na nižších příčkách se zúčastní tomboly při vyhlášení výsledků. Všichni soutěžící dále získají tričko s logem soutěže a možnost jet na exkurzi do GE Aviation Czech.

Pravidla

 • Pro koho je soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského prezenčního studia na FSI. Přihlášení je možné pouze ve dvou nebo tří členných týmech. Před přihlášením do soutěže si přečtěte celý text pravidel.

 • Cíl soutěže

Cílem soutěže je navrhnout a postavit dmychadlo pro zadaný modelářský elektromotor. Kritériem hodnocení bude tah dmychadla měřený na zkušebním standu. V případě shodného tahu rozhodne o vítězi minimální hmotnost dmychadla. Při registraci účastníci obdrží od organizátorů elektromotor s napájecím kabelem do USB nabíječky (5 V, min. 1 A) viz obrázek 1. Mimo soutěž se bude testování účastnit i tým zástupců z GE Aviation se svým dmychadlem, dokáže je někdo porazit?

Obrázek 1: Elektromotor s napájecím kabelem do USB nabíječky

 • Rozměry a výroba dmychadla

Dmychadlo se skládá z vrtule v prstenci poháněnou zadaným elektromotorem. Vnější průměr prstence je zadaný rozměrem 66 mm. Průměr 66 mm odpovídá nápojové plechovce 0,5 l. Minimální délka válcové části prstence je 40 mm. Na sací straně se může prstenec rozšiřovat, průměr válcové části prstence na druhém konci nesmí přesáhnout zadaný rozměr 66 mm. Vrtule a hřídel motoru musí být dostatečně pevně spojeny, stejně tak i tělo motoru a prstenec. Motor i vrtule musí být celým svým objemem ve válcové části prstence. Hřídel se při pohledu od vrtule otáčí ve směru hodinových ručiček. Vrtuli navrhněte tak, aby poháněla vzduch směrem k motoru (tažné uspořádání). Zadaný materiál pro výrobu vrtulových lopatek a válcové části prstence je hliníkový plech z již zmíněné nápojové plechovky a lepidlo. Ostatní části dmychadla mohou být vyrobeny z libovolného materiálu. Je zakázáno jakkoliv upravovat zadaný obvod (motor, kabel a konektor).

 • Měřicí stand a uchycení dmychadla

Dmychadlo bude měřeno na zkušebním standu viz obrázek 2.

Obrázek 2: měřicí stand a připojovací rozměry

Dmychadlo bude uloženo ve válcovém loži na gumové podložce. Připevněno bude gumičkou v zadní (motorové) části dmychadla. Sací hrana prstence se může rozšiřovat, mimo zadanou délku prstence 40 mm.

 • V průběhu výroby a testování dmychadel

V případě neúmyslného poškození setu motor-kabel-konektor, vám organizátoři poškozenou součást vymění. Tato nabídka platí pouze do vyčerpání zásob (10 ks motorů).

Budeme rádi, když v průběhu stavby dmychadel pořídíte a mailem organizátorům pošlete fotky z výroby případně testování vašeho dmychadla a fotku vašeho týmu. V průběhu testování budeme fotografie promítat. Bude velmi zajímavé vidět, jak si s návrhem a konstrukcí poradili ostatní týmy. Před odevzdáním dmychadlo viditelně podepište, po závěrečném testování vám váš výtvor vrátíme.

 • Způsob testování dmychadla

Před zkoušením bude dmychadlo zváženo a bude zkontrolován průměr válcové části dmychadla (musí projít kruhovým otvorem v šabloně o průměru 66 mm). Pak bude dmychadlo připevněno na zkušební stand, kde změříme tah dmychadla při napětí 5 V. Měřit budeme na standu s měřicí ústřednou tak, že pořídíme 10-ti vteřinový kontinuální záznam a z něj vyhodnotíme střední hodnotu tahu dmychadla. Obsluhu měřicího standu a ústředny budou zajišťovat organizátoři soutěže.

 • Hodnocení dmychadel

Hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže bude tah dmychadla naměřený na ústředně. V případě nerozhodného výsledku o vítězi rozhodne hmotnost dmychadla, přičemž lépe se umístí dmychadlo s nižší hmotností. Organizátoři z LU tipují tah nejlepších dmychadel řádově kolem 0,15 N (což odpovídá tíhové síle 15 gramů). Ale přiznáváme, že jsme sami takového tahu zatím nedosáhli :-) Kvůli přesnosti měření budeme naměřené hodnoty tahu zaokrouhlovat na 0,001 N (0,1 gramu). Hmotnost bude měřena i s kabelem a konektorem.

 • Registrace

Pro registraci do soutěže je nejprve nutné vyplnit registrační formulář, kde uvedete název týmu, jména, mailové adresy a osobní čísla VUT všech členů týmu. Dále prosím uveďte velikosti triček pro jednotlivé členy týmu a kdo z vašeho týmu má zájem o exkurzi do GE Aviation Czech. Registraci týmu dokončíte vyzvednutím motoru s konektorem do USB nabíječky a zaplacením účastnického poplatku 35 Kč za každého člena v týmu v kanceláři A1/0438. Registrace je omezena na 30 prvních týmů, které vyplní registrační formulář, vyzvednou si motorek a zaplatí účastnický poplatek.

Odkaz na registrační formulář: https://goo.gl/forms/HMGzcBh5GwKUucRc2

Proč je nutno zaplatit účastnický poplatek 35 Kč za každého člena týmu?

Účastnický poplatek slouží k tomu, aby se registrovali do soutěže jenom ti, kdo o účast mají opravdu zájem a vytrvají až do konce. O své peníze ale nepřijdete. Už při registraci dostanete motor s kabelem a USB konektorem v hodnotě cca 75 Kč. Peníze z vybraných účastnických poplatků budou použity na ceny do tomboly při vyhlášení výsledků a nákup drobného občerstvení, které bude k dispozici během závěrečného testování a po vyhlášení výsledků. Všichni účastníci soutěže, kteří přinesou dmychadla k testování pak obdrží na památku i sportovní tričko s logem soutěže. Při vyplňování registračního formuláře uveďte velikosti triček pro všechny členy týmu dle následující tabulky. Trička budou bílá (materiál polyester) s barevným logem soutěže.

Tabulka 1: Tabulka velikostí triček

 • Časový harmonogram soutěže:

Začátek registrace                                                          9. 3. 2017

Konec registrace                                                            20. 3. naplněn max. počet týmů

Odevzdání hotového dmychadla                                19. 4. do 16:00

Testování dmychadel a vyhodnocení vítězů            20. 4. 10:40 – 16:30, učebna A1/0439

Exkurze do GE Aviation Czech                                     21. 4. 7:13 – 17:00, sraz před budovou A1

Harmonogram testování dmychadel:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N1t6kIwAvSthXBAuTBEAm7AMjuvp5fnnuG6KKFY6QGs/edit?usp=sharing

 • Fair play

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vyloučit tým ze soutěže za porušení pravidel nebo nečestné jednání. Pokud se vám zdají pravidla nejasná, obraťte se s dotazem na organizátory soutěže. Průběh soutěže a její hodnocení nelze právně napadnout. Je zakázáno spolupracovat na řešení zadání s jinými týmy.

 • Kontakt na organizátory

V případě dotazů nebo připomínek k soutěži se obracejte na organizátory soutěže:

Luboš Janhuba (kancelář A1/0438), Pavel Zikmund (zikmund@fme.vutbr.cz)

Výsledky našeho testování zadání

Použitý motor MIG 2025 5V je určen pro modeláře a nemáme k němu žádné naměřené charakteristiky. Proto jsme ho pro vás trochu otestovali, abyste mohli vaše případné výpočty podložit nějakými údaji. Dokument s výsledky našich testů si můžete stáhnout zde: protokol-mereni.

A ještě přikládáme pár dobrých rad:

 • Zkontrolujte, že vaše USB nabíječka dává proud 1 A. 0,5 A stačí jen pro lehčí vrtule, těžká vrtule může odebírat proud vyšší. Máte li nabíječku s maximálním proudem 1,5 nebo 2 A, je to v pořádku. Motor odebere jen tolik proudu, kolik sám spotřebuje.
 • Před testováním si zkontrolujte, že uchycení motoru v prstenci vám nezkratuje kontakty na motoru, vaše nabíječka by to moc neocenila.
 • Nevyvážená vrtule vibruje a tím snižuje výkon a otáčky motoru.