Certifikace a letová způsobilost

2 dny, 6.910,- Kč bez DPH

Kurz poskytuje všeobecný přehled o problematice certifikace letové způsobilosti. Je zaměřen na evropské letecké předpisy včetně procedurálních a technických požadavků na typovou certifikaci malého letounu a přijatelnými způsoby jejich prokazování.

Účastníci se seznámí s

  • Kategoriemi letadel a strukturou předpisů pro jejich letovou způsobilost.
  • Principy a základními procedurálními požadavky předpisu PART-21.
  • Postupy procesu typové certifikace letadla podle pravidel EASA.
  • Technickými požadavky předpisů letové způsobilosti CS-23/FAR 23.
  • Problematiku certifikace letadel v kategoriích ELA1/ ELA2

Kurz je vhodný pro představitele státní správy, certifikační manažery, vedoucí a pracovníky oddělení letové způsobilosti leteckých projekčních organizací a jiné představitele průmyslu a státní správy zabývající se problematikou certifikací letadel a letovou způsobilostí.

Přihláška do kurzů zde.
Kontakt: letecke-kurzy@fme.vutbr.cz