Part 147

1 den, 4.490,- Kč bez DPH

Předpis Part 147 řeší problematiku schvalování organizací pro výcvik údržby. V rámci kurzu se účastnící seznámí s požadavky na strukturu organizace pro výcvik údržby a doporučeními pro vytváření školicích materiálů, které splňují požadavky předpisu. Dále je řešena problematika auditů a procesů řízení organizace pro výcvik údržby

Kurz, je určen vedoucím pracovníkům, z provozu a údržby letadel civilního letectví.

Přihláška do kurzů zde.
Kontakt: letecke-kurzy@fme.vutbr.cz