Part-21 Hlava J – CVE a letová způsobilost

1 den, 4.490,- Kč bez DPH

Kurz je zaměřen na problematiku organizací oprávněných k projektování dle Part – 21.  Průběh kurzu více reflektuje praktickou část z běžného provozu organizací DOA související s otázkami zajišťování letové způsobilosti.

Účastníci se seznámí s:

  • Požadavky Nařízení Komise EU 748/2012
  • Požadavky Hlavy J a ostatních části PART 21
  • Vznikem, průběh a zánikem funkcí pozic CVE
  • Kvalifikační požadavky
  • Právy a povinnosti personálu na pozici CVE
  • Příklady z praxe

Kurz je určen pro členy projekčních i výrobních organizací s důrazem na pozice verifikačních inženýrů a zaměstnanců letové způsobilosti. Předmětem kurzu je rozbor právního prostředí, práva a povinnosti členů projekčních organizací a dále praktický rozbor běžných provozních situací, které mohou nastat.

Přihláška do kurzů zde.
Kontakt: letecke-kurzy@fme.vutbr.cz