Part-21 POA

2 dny, 6.910,- Kč bez DPH

Kurz je zaměřen na problematiku organizací oprávněných k výrobě dle Part – 21 hlavy G.  V rámci kurzu budou probrány oblasti a části Nařízení EK č. 748/2012 : Oblast působnosti předpisu, předpoklady pro žadatele, žádost a vydání oprávnění, systém jakosti, výklad organizace, požadavky pro vydání oprávnění, změny v organizaci, vyšetřování, nálezy, práva výrobních organizací, formulář EASA Form 1, vydávání PtF a FC výrobními organizacemi, spolupráce DOA/ POA a povinnosti výrobní organizace.

Kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky a odpovědné osoby organizací oprávněných k výrobě.

Přihláška do kurzů zde.
Kontakt: letecke-kurzy@fme.vutbr.cz