Soutěž Cena průmyslového podniku

Hned tři závěrečné práce vypracované na našem ústavu byly oceněny v soutěži Cena průmyslového podniku, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT.

Jedná se o bakalářskou práci s názvem „Využití metod 3D tisku při návrhu konstrukcí leteckých nadzemních návěstidel“ a dvě diplomové práce „Optimalizace nosiče satelitů“ a „Vývoj struktury pro efektivní přenos tepla“

Více se dočtete v článku na webu fakulty.