SOUTĚŽ SVS FEM O NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ ANSYS PROJEKT Cena Prof. Jaroslava Buchara

Společnost SVS FEM vyhlašuje 5. ročník soutěže pro studenty vysokých škol. Soutěž je zaměřena na řešení zajímavých problémů pomocí numerické simulace.

Věcné odměny pro vítězný tým (student+vedoucí)! Podrobnosti a pravidla naleznete zde (https://www.svsfem.cz/studentska-soutez/informace).

Nejzazší termín pro doručení přihlášek je 30. 6. 2021.