Zodiac Aerospace Challenge

soutez1

ZODIAC AEROSPACE CHALLENGE

Studentská konstrukční soutěž

soutez2

Prezentace shrnující celý průběh soutěže ZDE

Výsledky ankety s odhadem hmotnosti nejlepšího soutěžního panelu ke stažení ZDE

Upozornění: Upřesnění pravidel vyznačeno tučným písmem (11.11. 2016)

 1. Úvodní informace

Soutěž Zodiac Aerospace Challenge (dále jen soutěž) je pořádána Leteckým ústavem ve spolupráci s firmou Zodiac Aerospace, která vyrábí vybavení do dopravních letounů. Konkrétně pobočka v Plzni dodává kuchyňky do letounů Airbus.

Hlavním stavebním prvkem kuchyněk v letadlech jsou sendvičové panely. Tímto směrem se ubírá i soutěž, ve které jde o navržení a vyrobení papírového panelu. Tento panel bude muset přenést požadované zatížení. Kritériem pro vyhodnocení vítězných konstrukcí pak bude minimální hmotnost.

Soutěž je určena pro studenty bakalářského studia. Soutěže se mohou účastnit dvou až tří členné týmy, které se do soutěže přihlásí. Hlavní výhra v soutěži je mimořádné stipendium v hodnotě 12 000 Kč pro vítězný tým.

 1. Pravidla
 • Pro koho je soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského prezenčního studia na FSI. Přihlášení je možné pouze ve dvou nebo tří členných týmech.

 • Cíl soutěže

Cílem soutěže je navrhnout a postavit papírový panel o daných rozměrech tak, aby přenesl požadované zatížení a zároveň měl co nejmenší hmotnost. Povolený materiál na výrobu (papír a lepidlo) účastníci obdrží od organizátorů při registraci týmu.

 • Rozměry a konstrukce panelu

Panel bude mít rozměry 400 x 287 x 25 mm. Hlavní rozměry 400 a 287 mm jsou definovány jako minimální. Tloušťka panelu 25 mm je naopak maximální. Konstrukce musí být z horní a dolní strany pokryta souvislou vrstvou papíru, aby měla vnější tvar panelu o zadaných rozměrech 400 x 287 mm. Panel musí být konstantní tloušťky v celém rozsahu. Nad horní potah ani pod spodní potah nesmí nic vystupovat ani mimo zadaný rozměr. To platí i v případě, že nevyužijete maximální dovolenou tloušťku panelu. Panel nesmí být viditelně záměrně prohnutý. V případě, že by se vám při výrobě panel prohnul (zkroutil), bude zkoušen v nevýhodné poloze (prohnutý dolů). Snažte se proto dosáhnout toho, aby byl panel rovný. Boční stěny uzavřené být nemusí. Na stavbu dostane každý tým při registraci lepidlo na papír a 50 listů papíru A4 (297 x 210 mm). Odevzdaný panel prosím viditelně podepište a na panelu vyznačte horní stranu.

 • Způsob zatěžování panelu

Před zkoušením budou panely zváženy. Jejich maximální tloušťka bude zkontrolována protažením skrz šablonu výšky 25 mm. Pak bude panel umístěn na podpory a začne se zatěžovat. Na každou ze tří (v obrázku 1 vyznačených) pozic se umístí jedna plná nápojová plechovka o objemu 500 ml. Jedná se o klasickou nápojovou plechovku s průměrem dna 48 mm. Na plechovky budou přidána další tři přídavná závaží každé o velikosti 5 N (přídavná závaží již mohou být položena na plechovky libovolně). Závaží bude na panel klást každý tým sám. Nebude-li nikdo z týmu přítomen, provede zatěžování někdo z organizátorů.

soutez3

Obr. 1: Schéma zatěžování panelu

Za úspěšný se považuje takový panel, který udrží předepsané zatížení alespoň 10 s od posledního doteku člověka, který závaží umisťoval. Za porušení selhání nosné funkce panelu se považuje dotyk kterékoliv části panelu nebo plechovky či závaží s podložkou pod podporami. To znamená, když maximální průhyb panelu dosáhne 30 mm a dojde k dotyku panelu s podložkou. Po celou dobu zatěžování (10 s) nesmí dojít k převržení žádné ze zatěžujících plechovek.

 • Hodnocení panelů

Pro určení vítězného panelu a dalšího pořadí budou použita dvě následující kritéria. První kritérium je přenesení zadaného zatížení po dobu 10 s viz předchozí odstavec. Panely, které splní první kritérium budou poté seřazeny do výsledného pořadí podle druhého kritéria, kterým je minimální hmotnost panelu. Na prvním místě se tedy umístí tým, jehož panel bude nejlehčí a zároveň přenese zadané zatížení. V případě stejné hmotnosti dvou panelů rozhodne o pořadí další zatěžování panelu až do poruchy.

 • Průběh soutěže
  • Registrace

Pro registraci do soutěže je nejprve nutné vyplnit registrační formulář, kde uvedete název týmu, jména, mailové adresy a osobní čísla VUT všech členů týmu. Registraci týmu dokončíte vyzvednutím materiálu pro výrobu panelů a zaplacením účastnického poplatku 30 Kč za každého člena v týmu v kanceláři A1/0423. Registrace je omezena na 30 prvních týmů, které si vyzvednou stavební materiál a zaplatí účastnický poplatek.

Odkaz na registrační formulář: https://goo.gl/forms/bYdpN3hxJrfE9t323

Proč je nutno zaplatit účastnický poplatek 30 Kč za každého člena týmu?

Účastnický poplatek slouží k tomu, aby se registrovali do soutěže jenom ti, kdo o účast mají opravdu zájem a vytrvají až do konce. O své peníze ale nepřijdete. Už při registraci dostanete lepidlo a papíry v hodnotě cca 60 Kč. Peníze z vybraných účastnických poplatků budou použity na nákup občerstvení, které bude k dispozici během závěrečného testování panelů. Všichni účastníci soutěže, kteří přinesou panely k testování pak obdrží na památku i tričko s logem soutěže.

 • Výroba panelů

Pro výrobu soutěžního panelu je možno použít pouze papír a lepidlo, který tým dostal od organizátorů při registraci. Čím dřív se tým zaregistruje, tím delší dobu bude mít na výrobu a případné testování. Materiálu bude dost na to, aby tým postavil víc panelů a interně je otestoval. Případně lze na testování použít standardní papír do tiskárny s gramáží 80 g/m2.

Budeme rádi, když v průběhu stavby pořídíte a mailem organizátorům pošlete fotku vnitřní struktury vašeho panelu a fotku vašeho týmu. V průběhu testování fotografie budeme promítat. Bude velmi zajímavé vidět, jak si s návrhem a konstrukcí poradili ostatní týmy.

 • Testování a vyhodnocení vítězů

Soutěž bude zakončena testováním vyrobených panelů na zkušebním zařízení se slavnostním vyhlášením výsledků. Během testování bude připraveno občerstvení a na závěr budou účastníkům předána pamětní trička.

 • Časový harmonogram:

Začátek registrace                                                          8. 11. 2016

Konec registrace                                                             maximální počet týmů již byl naplněn

Odevzdání hotového panelu                                         23. 11. 2016 do 16:00

Testování panelů a vyhodnocení vítězů                     8:00 – 11:00, 24. 11. 2016

Testování panelů a vyhodnocení vítězů proběhne v učebně A1/0440

 • Ceny

Hlavní cenou je finanční odměna pro prvních pět týmů  ve výši 12 000, 6 000 a 3 000 a 2×2000 Kč. Peníze budou vyplaceny formou mimořádného stipendia. Rozdělení stipendia mezi lidi v týmu bude záležet na vaší dohodě. Všichni soutěžící, kteří odevzdají panel na testování, se mohou těšit na hezké tričko s logem soutěže.

 • Fair play

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vyloučit tým ze soutěže za porušení pravidel. Výsledné pořadí a hodnocení určené pořadatelským týmem nelze právně napadnout.

 1. Základy teorie panelů

Protože mezi studenty prvního ročníku a třetího ročníku mohou být velké rozdíly v teoretických znalostech konstruování, pevnostních výpočtů a znalostech z technologie výroby tak jsme pro vás připravili stručné podklady týkající se zejména sendvičů. Neznamená to, že byste museli postupovat podle něčích návodů nad rámec zadání. Je to zkrátka pro inspiraci. Dokument můžete stáhnout zde.

 1. Kontakt na organizátory

Pavel Zikmund, C3a/3.05, zikmund@fme.vutbr.cz

František Löffelmann, A1/0423, Frantisek.Loffelmann@vutbr.cz

 1. Odkazy

Zodiac Galleys Europe: http://www.zodiacaerospace.com/en/zodiac-galleys-europe

LU: http://www.lu.fme.vutbr.cz/