Úspěch v Studentské soutěži SVS FEM o nejlepší Ansys projekt (Cena Prof. Jaroslava Buchara)

Absolvent našeho ústavu Ing. Ondřej Novák uspěl v soutěži firmy SVS FEM o nejlepší studentský projekt. Za svou diplomovou práci získal 2. místo.

Firma SVS FEM se zabývá školením a podporou v oblasti inženýrského prostředí ANSYS. Každoročně tedy vyhlašuje soutěž o nejlepší závěrečné práce využívající řešení pomocí tohoto prostředí. Odborná komise složená ze zaměstnanců firmy hodnotí kvalitu závěrečných prací, originalitu a využitelnost v průmyslu.

Ondřej Novák vypracoval pod vedením Ing. Roberta Popely, Ph.D. práci z oblasti leteckých motorů. Ve spolupráci s partnerem GE Aviation zpracoval analýzu čtyř protipumpážních zařízení pro kompresor na motoru řady H pomocí softwaru CFX. Hodnotící z firmy SVS FEM ocenili na práci rozhodnutí při srovnání vypočtených dat s měřením. Dále ocenili spolupráci s průmyslovým partnerem na skutečném technickém problému.

Ondřejovi gratulujeme a těšíme se na další spolupráci s Leteckým ústavem v rámci doktorského studia, kde se rozhodl podílet na projektu využití aktivního řízení proudu na automobilech.

NOVÁK, Ondřej. Aerodynamic analysis of anti-surge modifications on turboprop
engine. Brno, 2021.