Workshop k pokročilým aerodynamickým metodám

Ve dnech 20. a 21. 12. 2016 se na půdě Leteckého ústavu uskutečnil workshop vedený Dr. Peterem Scholzem z Technické univerzity v Braunschweigu na téma Aktivní řízení proudu a PIV v externí aerodynamice. Dr. Sholz  je vedoucí skupiny meření a manipulace proudu na Ústavu mechaniky tekutin TU Braunschweig.

Workshopu se kromě výzkumníků a Ph.D. studentů z VUT v Brně zúčastnila také řada techniků věnujících se aerodynamice v předních českých leteckých i automobilových společnostech.