Zajímavá zkouška křídla

V lednu tohoto roku Zkušebna letecké techniky za dohledu Úřadu pro civilní letectví provedla zajímavé průkazné zkoušky experimentálního kluzáku s využitím moderních optických metod snímání průhybů.