EDEC Kick-off meeting

Ve dnech 7. a 8. 6.2017 se konal „Kick-off meeting“ evropského projektu EDEC (Enhanced Diesel Engine Control). Projekt je realizován s podporou Evropské komise v rámci programu Horizon2020 (v části CleanSky2). Projekt je zaměřen na vývoj řídící jednotky pro moderní úsporné vznětové motory pro letecké použití v menších letadlech. Koordinátorem projektu je společnost UNIS, VUT v Brně je jako partner zastoupeno Leteckým ústavem a Ústavem automobilního a dopravního inženýrství. Zahájení projektu se kromě obou výše zmíněných partnerů účastnili také zástupci francouzské společnosti SAFRAN SMA, která veškeré vývojové aktivity na leteckých vznětových motorech v rámci CleanSky2 řídí.