Kulatý stůl SČLP

Dne 7.3.2018 proběhlo na půdě VUT zasedání kulatého stolu Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP) a univerzit. Zaštitu nad akcí převzal děkan FSI Doc. Jaroslav Katolický. Tématem byla spolupráce leteckých výrobců a ostatních členů SČLP při zadávání DP a BP a dále potenciál organizace studentských soutěží pro motivaci studia leteckých specializací na univerzitách v ČR.

 

Kulatý stůl SČLP: „VUT a ČVUT budou pořádat studentské soutěže pro střední školy.“