Současná legislativa zaměřená na provoz letadel z pohledu leteckého dopravce

1 den, 4.490,- Kč bez DPH

Kurz nabízí průřez relevantními požadavky předpisů vztahujících se na provozovatele obchodní letecké dopravy zejména pak Nařízení (EK) č. 965/2012 v platném znění se zaměřením na:

  • Part-ORO (požadavky na provozovatele)
  • Part-CAT (obchodní letecká doprava)
  • Part-SPA (zvláštní schválení)

Kurz je vhodný pro manažery a odpovědné osoby provozovatelů obchodní letecké dopravy k zajištění orientace v měnících se požadavcích na obchodní leteckou dopravu včetně seznámení se s chytanými změnami.

Přihláška do kurzů zde.
Kontakt: letecke-kurzy@fme.vutbr.cz