Reportáž ČT o stavbě studentské družice

Na počátku letošního roku se na VUT zrodil nápad vyrobit malou umělou družici Země. Pětičlenná skupina studentů doktorského studia si dala za cíl navrhnout a vyrobit technologický demonstrátor cubesatu (malé družice, které lze relativně levně vypouštět ve větším množství). Jejich dosavadní úsilí a výsledky práce nyní zmapovala Česká televize ve své reportáži O vědě a vědcích.

Na projektu pracují studenti FSI Václav Lazar, Jaroslav Bartoněk (oba z Leteckého Ústavu) a Tomáš Láznička (Ústav fyzikálního inženýrství), a dále dva studenti FIT Petr Malaník a Štěpán Rydlo (oba z Ústavu inteligentních systémů). Účelem družice je pozorování Slunce pro vědecké účely. Grant byl podpořen v rámci projektu „Kvalitní interní granty VUT“ v programu OP VVV (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948)

Cubesat je umělá družice přibližně krychlového tvaru o rozměrech 10 x 10 x 13 cm a hmotnosti do 1,3 kg. Koncept vznikl v Kalifornii v 80. letech minulého století a díky miniaturizaci elektroniky se stal velmi oblíbeným pro krátké jednoúčelové vesmírné mise.

Reportáž ČT můžete zhlédnout zde.