Rozcestník soutěže WoF

Soutěž Wings of Future bude paralelně probíhat na obou pořadatelských univerzitách. Než budete pokračovat, vyberte si, zda se chcete registrovat a účastnit se kvalifikace i finále na VUT v Brně nebo ČVUT v Praze:

Pokračovat na ČVUT v Praze: www.fs.cvut.cz/wof/

 

Pokračovat na VUT v Brně: www.lu.fme.vutbr.cz/wof/