Kontakty

Hlavní organizátor:

Martin Zima
Martin.Zima@vutbr.cz
731 819 641
Letecký ústav


Příprava zadání & měření v tunelu:

Jan Vondruš
Jan.Vondrus@vutbr.cz
Ústav automobilního a dopravního inženýrství


Marketing:

Ondřej Novák
Ondrej.Novak1@vutbr.cz
Letecký ústav