Škoda Aero Challenge

Sestav tým, navrhni a vytvoř model automobilu v měřítku 1:10 a soutěž. Při vytváření modelu minimalizuj odpor karoserie a maximalizuj chlazení heatboxu. Tyto dvě kritéria se ve finálový den experimentálně změří v aerodynamickém tunelu a vyhodnotí se pořadí týmů.


Hlavní výhrou v soutěži je mimořádné stipendium 12 000 Kč pro vítězný tým, druhý tým získá 6 000 Kč a třetí tým 3 000 Kč. Rozdělení stipendia mezi členy týmu bude záležet na vaší dohodě. Všichni soutěžící také získají tričko s logem soutěže.


Registruj svůj 2-3 člený tým do soutěže. Členové týmu musí být studenti prezenční formy bakalářského studia. Na úvodním briefingu dostaneš za svůj tým platformu pro stavbu modelu, interiér a heatbox, který bude součástí modelu.


Registrace týmů – do neděle 7.11 | 23:00

Úvodní briefing – čtvrtek 11.11 | 18:00

Odevzdání modelu auta – do pátku 10.12 | 18:00

Finálový den – úterý 14.12 | 15:00