Finálový den

Místo konání


odkaz

Harmonogram


15:00

Úvodní přivítání a zahájení finálového dne


15:30 – 17:30

Vyhodnocování modelů týmů

Měření v aerodynamickém tunelu

Měřit se bude odporová síla a výkon chlazení při konstatní rychlosti a teplotě nabíhajícího proudu

Rychlost nabíhajícího proudu

150 km/h

Doba měření pro statistické vyhodnocení

30s

Měřené veličiny

Odporová síla [N]

Tepelný výkon [W]

Hodnocení designu porotou

Každý tým bude mít možnost obhájit si svůj model před odbornou komisí

Časový interval

5 min

Kritéria hodnocení

preciznost zpracování | nápaditost | povrchová úprava | koncepce chlazení | využitelnost v praxi | obhajoba modelu před komisí | sebeprezentace

Možné prostředky pro prezentaci modelu

vlastní model 1:10
projektor pro prezentace .ppt / .pdf


17:30 – 18:00

Přednáška

Vojtěch Trusík ŠKODA AUTO
Experimentální měřící technika v koncernu VW


18:00

Vyhlášení výsledků

15:00 – 18:00

Občerstvení

Stánky zástupců ŠKODA AUTO, LÚ, ÚADI