Technologie MHS – první milník pokořen při vývoji pro ESA

Tým mladých vědců a studentů z LÚ úspěšně dokončil 1. etapu vývoje koncepčního návrhu tepelného spínače pro kosmické aplikace. První vývojový stupeň technologie byl akceptován ze strany zástupce ESA. Jde tak o formální schválení technických řešení a postoupení projektu do další fáze – tzv. detailního návrhu.

Tepelný spínač (MHS – Miniaturized Heat Switch), technologie pro sondy a satelity, je určen pro chlazení výkonových prvků na kosmických tělesech. Jedná se o projekt financovaný Evropskou kosmickou agenturou ESA zahájený v březnu 2020. Cílem je vyvinout pokročilou technologii a ověřit její funkčnost sérií kvalifikačních zkoušek v simulovaném prostředí Marsu a Měsíce. Unikátnost řešení projektu spočívá v režimu „PRIME contractor“, tj. VUT je primární dodavatel technologie pro ESA. 

Komplexní technické řešení má na starosti Ing. Jakub Mašek; management projektu Ing. Robert Popela, Ph.D. Do projektu jsou zapojeni jak zaměstnanci Leteckého ústavu, tak studenti v podobě 17 závěrečných a semestrálních prací. Zejména studenti mají unikátní možnost podílet se na aktuálně řešených tématech. Dílčí problémy jsou řešeny také ve spolupráci s ústavy ÚADI, ÚK, ÚMTMB, ÚMVI a ÚCHTOŽP (FCH).