Testování mobilní letištní světelné soustavy

V závěru roku 2020 se Letecký ústav podílel na finální fázi testování mobilní letištní světelné soustavy v rámci projektu MOLIS (Mobile Lighting System).

Cílem projektu bylo, během uplynulých tří let vyvinout, otestovat a připravit do produkční podoby mobilní systém letištních návěstidel pro tzv. nepřístrojové dráhy (většinou travnatých) letišť. Jedním ze základních výstupů projektu je světelná soustava určená primárně pro realizací tzv. letů VFR noc v provozu civilního letectví (což jsou lety prováděné v noci podle pravidel za viditelnosti země). Takto koncipovaná světelná soustava má být aplikovatelná primárně pro menší letiště, která běžně těmito systémy nejsou vybavena. Toto zařízení je rovněž použitelné v situacích, kdy je nutno zprovoznit dráhu pro noční provoz v nestandardních podmínkách, bez dostatečné infrastruktury nutné pro instalaci stacionárních světelných soustav, popřípadě jako záložní soustava. V rámci projektu byl realizován vývoj inovovaných světelných zdrojů na bázi LED technologie, s nižšími energetickými a provozními nároky pro navrhovanou světelnou soustavu – splňující legislativní požadavky civilního letectví. Systém může být napájen autonomně, nebo ze standardní, veřejné elektrické sítě daného letiště.