WOF

WEB soutěže Wings of Future byl přesunut na novou adresu:

http://wof.lu.fme.vutbr.cz/

Pro přehlednost jsme tím sjednotili místo, kde jsou pravidla i přihlašovací sekce.

Děkujeme za pochopení,

Tým pořadatelů