FAQ

Je možné upravovat / uchytit prvky na spodní stranu platformy?

Není. Spodí strana překližkové platformy slouží pro uchycení modelu do tunelu a není možné na ni nic instalovat.


Je možné instalovat do modelu systém se zdrojem energie a během měření uvést tento systém do porvozu?

Není. V modelu nemůže být umístěn a používan jakýkoli zdroj energie. Není tedy povolené aktivní řízení proudu na modelu. Pasivní prvky povolené jsou.


Můžu zakrýt kola. Pokud ano, mohu zakrýt kola u obou náprav, jak přední, tak zadní?

Zakrytí kol je libovolné – musí však být dodržena podmínka nezasahovat do dřevěné podlahy ze strany vozovky. V případě těsného zakrytování kol však musíte být připraven na dotaz, jak by Váš vůz měl řešen natáčení kol při nízkých rychlostech. Takže v tomto směru nejsme omezeni a pokud si jakékoli řešení zvládnete obhájit, pak není problém.