Pravidla soutěže

Cílem soutěže je vytvořit model s co nejnižším odporem a zároveň maximalizovat výkon chlazení heatboxu. Pro vyhodnocení těchto kritérií bude sloužit uzavřený aerodynamický tunel na FSI LÚ. Ve finálový den v něm budou změřeny modely aut všech týmů.

Aerodynamický tunel na FSI LÚ

Odpor se bude vyhodnocovat pomocí jednoosého snímače uchyceného do standu z jedné strany a k modelu automobilu ze strany druhé. Odporová síla je definovaná jako síla F [N] v podélném směru. Započte se střední hodnota naměřené síly  se zaokrouhlením na 3 desetinná místa.

Měřící stand s pevnou vozovkou.

Výkon chlazení se bude vyhodnocovat na základě výkonu elektrického topného tělesa umístěného v heatboxu. Výhřevný člen se skládá z hliníkového bloku, ve kterém je uchyceno elektrické topné těleso a snímač teploty. Měří se výkon, který je potřeba dodat pro udržení konstantní teploty 60°C. Výkon chlazení P [W] je vypočten jako střední hodnota aktuálního výkonu s přesností na 3 desetinná místa. Měření je provedeno za konstantní rychlosti nabíhajícího proudu v délce trvání 30s.


Soutěž vyhrává tým, který nasbírá nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat pořadí designu modelů, který ohodnotí odborná porota složená ze zástupců VUT a Škoda Auto.

Odpor karoserie: Maximální počet 100 b získá tým (nazvěme ho Ženisti) s nejnižší odporovou silou F [N] naměřenou v aerodynamickém tunelu při rychlosti 140 km/h. Zbylé týmy dostanou body dle klíče

Výkon chlazení: Maximální počet 100 b získá tým (nazvěme ho Olejáři) s nejvyšším chladícím výkonem P [W] naměřeném v aerodynamickém tunelu při rychlosti 150 km/h. Zbylé týmy dostanou body dle klíče

Celkový počet bodů je součtem bodů za odpor karoserie a výkon chlazení. Body se zaokrouhlují na celá čísla.


Hodnocení designu modelů bude probíhat ve finálový den během měření v aerodynamickém tunelu. Vyhodnocení bude uzavřeno nejpozději před posledním měřením týmového modelu auta. Cena poroty bude udělena týmu, který se umístí na první pozici v soutěži o nejlepší design.