Pravidla soutěže Tokyo 2020 Challenge

Účastníci

Účast v soutěži je dovolena jednotlivcům a až čtyřčlenným týmům studentů denní formy bakalářského a magisterského programu na technických univerzitách v České republice.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je vylepšení aerodynamických vlastností dráhového cyklisty, tzn. zejména snížení jeho aerodynamického odporu. Týmy obdrží počáteční geometrii cyklisty, geometrická omezení a podmínky atmosféry. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole je cílem navrhnout nápady a koncepty pro řešení daného problému. Týmy, které se kvalifikují do druhého kola, budou moci používat digitální aerodynamický tunel založený na cloudových technologiích. Tím jim bude umožněno kvalitativní zhodnocení jejich návrhu a další optimalizace navrženého konceptu.

Podmínky soutěže

 • Registrace

Pro registraci do soutěže je nutné vyplnit registrační formulář, kde musí být uveden název týmu a jména, e-mailové adresy a osobní čísla VUT členů týmu (případně jejich univerzitní osobní čísla). Registrace bude potvrzena zaplacením účastnického poplatku 35 Kč za každého člena týmu v kanceláři A1/0438. Zde obdrží účastníci počáteční informace – geometrii, podmínky a omezení pro úpravy. Registrace je omezena na prvních 50 týmů, které potvrdí registraci.

Pro registraci klikněte zde

Proč je nutné zaplatit účastnický poplatek?

Účastnický poplatek slouží k tomu, aby se do soutěže registrovali pouze studenti, kteří mají o soutěž opravdu zájem a vytrvají až do konce. Tyto peníze budou použity na nákup drobného občerstvení během vyhodnocovacích dnů. Všichni soutěžící, kteří se zúčastní vyhodnocení prvního kola, dostanou na památku tričko s logem soutěže a jejich sponzorů.

 • První kolo

Cílem prvního kola je navrhnou nápady, které by měly vést k vylepšení aerodynamických vlastností cyklisty. Před začátkem toho kola obdrží soutěžící:

 • počáteční geometrii
 • geometrická omezení
 • rychlost a atmosférické podmínky
 • detailní výsledky CFD analýzy počáteční geometrie

Soutěžící vyhodnotí poskytnuté informace a navrhnou možnosti pro zlepšení. Dále vytvoří prezentaci s jejich nápady a řešeními. Tyto prezentace budou vybrány v předstihu před vyhodnocením prvního kola – soutěžící je musí zaslat před koncem prvního kola organizátorům soutěže.

Postup do druhého kola bude záviset na hodnocení následujících kritérií:

 • originalita řešení
 • proveditelnost
 • inženýrský a vědecký přístup
 • forma prezentace

Soutěžící budou své návrhy představovat před komisí, která prezentace vyhodnotí na základě jmenovaných kritérií. Komise bude tvořena třemi členy reprezentujícími Duklu Brno, VUT v Brně a Škoda Auto a.s. Komisí vybrané týmy postoupí do druhého kola soutěže.

Prezentace musí být odeslány do 19. 3. 2018 na e-mail organizátorů (viz níže). Je dovoleno prezentace dále upravovat a aktualizovanou verzi předat v den vyhodnocení prvního kola.

Vyhodnocení prvního kola proběhne 21. 3. 2018 (místo bude upřesněno v dostatečném předstihu).

 • Druhé kolo

Soutěžícím, kteří se kvalifikují do druhého kola, bude umožněno použití automatizovaného CFD řešiče. Tím jim bude poskytnuta možnost pro aerodynamické zhodnocení jejich návrhu. Soutěžící budou mít prostor pro několik geometrických modifikací a CFD výpočtů. Geometrické modifikace budou vytvářeny za použití CAD nástroje podle možností a preferencí týmů.

Kritéria pro vyhodnocení druhého kola jsou:

 • proveditelnost navrhovaného řešení
 • získané aerodynamické zlepšení – snížení aerodynamického odporu

Během tohoto kola budou soutěžící týmy podpořeny mentory z řad akademických pracovníků a doktorandů z Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně.

Každý tým účastnící se tohoto kola dostane přístup na cloudový CFD nástroj. Přístup bude umožněn přihlášením na webový portál pomocí unikátního účtu. Týmy budou zodpovědné za přípravu geometrie, nahrání geometrie do cloudu, spuštění CFD výpočtu a interpretaci výsledků. Soutěžícím bude poskytnut manuál pro cloudové CFD i expertní podpora.

Navštivte přihlašovací stránku cloudového digitálního aerodynamického tunelu na adrese:

http://www.iconcfd.com/platform/

Harmonogram soutěže

Registrace: 5. 2. 2018 – 26. 2. 2018
Termín pro odeslání prezentací: 19. 3. 2018
Vyhodnocení prvního kola: 21. 3. 2018
Druhé kolo soutěže: 22. 3. – 23. 4. 2018
Vyhodnocení druhého kola a slavnostní ukončení soutěže: 25. 4. 2018

Fair play

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit tým ze soutěže za porušení pravidel nebo nečestné jednání. Pokud se vám pravidla zdají nejasná, obraťte se s dotazem na organizátory soutěže. Průběh soutěže a její hodnocení nelze právně napadnout. Je zakázáno spolupracovat na řešení zadání s jinými týmy.

Ceny

Vítězný tým: 12 000 Kč
Druhé místo: 8 000 Kč
Třetí místo: 7 000 Kč

Kontakty na organizátory

V případě dotazů nebo připomínek k soutěži se obracejte na organizátory soutěže:

Jan Navrátil, navratil@fme.vutbr.cz

Luboš Janhuba, janhuba@fme.vutbr.cz